acabat

híbrid

Moles de diamant acabat Híbrid
Moles de diamant acabat Híbrid

Aquest tipus d'aglomerant aconsegueix unir els avantatges de les moles de resina i els queixals metàl · liques.

 

Amb aquest aglomerant, encara que requereix una molt bona refrigeració, s'aconsegueix un poder d'arrencada de resina unit a la resistència al desgast del aglomerant metàl · lic.

 

Aquest tipus d'aglomerant s'utilitza principalment en màquines de control numèric quan es requereixen grans ràtios d'arrencada de material.

Moles de diamant

galeria

fotogràfica


Imagen de seguimiento