acabat

metàl·lic

Moles de diamant acabat metàl · lic
Moles de diamant acabat metàl · lic

Les moles metàl · liques tenen una major duresa i resistència al desgast que les de resina; encara que tenen una menor capacitat de tall i es genera més temperatura.

S'utilitzen quan el material a treballar és molt abrasiu i / o quan cal aguantar millor el perfil de la mola.

Aquest tipus de queixal requereixen una refrigeració abundant.

Moles de diamant

galeria

fotogràfica


Imagen de seguimiento