MOLGUIS DIAMANT ACABAT

ELECTRODIPOSITADES

Per aglomerant electro dipositat s’entén a la capa formada per electro deposició en banys de níquel, per a enfilar l’abrasiu a una superfície metàl·lica.

Els queixals electro-dipositades són extraordinàriament mordents, indeformables i permeten ser fabricades en perfils complexos i precisos.

Scroll to Top
Skip to content