MOLGUIS DIAMANT ACABAT

METÀL·LICA

Els queixals metàl·lics tenen una major duresa i resistència al desgast que les de resina; encara que tenen una menor capacitat de tall i es genera més temperatura.

S’utilitzen quan el material a treballar és molt abrasiu i/o quan es requereix aguantar millor el perfil del queixal.

Aquest tipus de queixals requereixen una refrigeració abundant.

Scroll to Top
Skip to content