MOLGUIS DIAMANT ACABAT

HÍBRID

Aquest tipus d’aglomerant aconsegueix conjuminar els avantatges dels queixals de resina i els queixals metàl·lics.

Amb aquest aglomerant, encara que requereix una molt bona refrigeració, s’aconsegueix un poder d’arrencada de resina unit a la resistència al desgast de l’aglomerant metàl·lic.

Aquest tipus d’aglomerant s’utilitza principalment en màquines de control numèric quan es requereixen grans ràtios d’arrencada de material.

Scroll to Top
Skip to content